Sala
18:0018:05
Otwarcie spotkania
Moderatorzy: dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski; dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW
5 min
18:0519:05
Prezentacja przypadków oraz dyskusja
60 min
19:0519:15
Przerwa 10 min
19:1519:45
Neuropatologia choroby Parkinsona i innych atypowych parkinsonizmów
prof. dr hab. n. med. Dorota Dziewulska
30 min
19:4521:00
Pytania i odpowiedzi do wykładowców i ekspertów I. modułu „Akademii Młodego Parkinsonologa”
75 min
Copyrights © 2024 Via Medica