Szanowni Państwo,

zaplanowaliśmy całoroczny kurs dla 30-osobowej grupy, podczas którego większość spotkań będzie odbywać się w formule online. Oprócz wykładów będą odbywały się także spotkania małych grup z ekspertami, w czasie których omawiane będą prezentowane przypadki. 

W trakcie trwania kursu, po 6 miesiącach przewidujemy spotkanie „na żywo” — przy okazji 10. Jubileuszowej Konferencji „Neurodegeneracje”, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 26–28.10.2023 r. 

Całość podsumujemy certyfikatem na spotkaniu „na żywo” w kwietniu przyszłego roku. 

Jarosław Sławek i Sławomir Budrewicz
 

Założenia

Program edukacyjny w zakresie choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych kierowany jest do młodych neurologów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie tematycznym. 

Program zakłada: 

  • naukę badania w zakresie movement disorders, ze szczególnym uwzględnieniem parkinsonizmu,
  • poznanie fenomenologii zaburzeń ruchowych,
  • poznanie kryteriów diagnostycznych najważniejszych schorzeń,
  • poznanie skal klinicznych do oceny najważniejszych schorzeń,
  • poznanie epidemiologii,  patogenezy, patofizjologii schorzeń z zakresu movement disorders,
  • poznanie farmakoterapii najważniejszych chorób oraz leczenia operacyjnego i usprawniającego.

 
Cele

  • Podniesienie wiedzy i rangi chorób z zakresu movement disorders w społeczności lekarzy neurologów.
  • Umożliwienie młodym lekarzom wzięcia udziału w systematycznym kursie, po którym mogliby samodzielnie prowadzić chorych z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi.
  • Zasilenie w nową kadrę poradni zaburzeń ruchowych oraz ośrodków prowadzących terapie zaawansowane (DBS, terapie infuzyjne i inne).
  • W przyszłości umożliwienie tworzenia wspólnych wieloośrodkowych projektów badawczych i edukacyjnych.

 
Czas trwania projektu

12 miesięcy – pełen cykl kończący się certyfikatem (kwiecień 2023 – kwiecień 2024), na zakończenie zostaną wydane certyfikaty ukończenia kursu.

Infarma

Copyrights © 2024 Via Medica